Fırat Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında Desteklenmektedir.
Fırat Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında Desteklenmektedir.

Girişimcilik eğitimlerine katılarak kendini geliştir.

FIRAT DAMLA GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ

Girişimcilik merkezimiz ulusal ve uluslararası pazarda rekabet edebilecek teknolojik tabanlı yaratıcı girişimlere ilham vermek, motive etmek ve geliştirmek için kurulmuştur. Kuruluşunda Fırat Kalkınma Ajansı, Fırat Üniversitesi ve Fırat Teknokentin destekleri bulunmaktadır.

Amacımız iş fikrinden ticarileşmeye giden süreçte bölgemiz girişimci adaylarını motive edecek ortamı sunarak eğitimlerle bilgi, mentörlüklerle tecrübe desteği vermek kadar üniversitede oluşan bilgi birikiminin sanayi ve ilgili sektörlere başarıyla transferinin sağlanmasına öncülük etmektir. Ekosistemdeki paydaşları bir araya getirerek işbirliklerini çoğaltmak, melek yatırım ağları ve fonlarla rekabet gücümüzü arttırmaktır.

Multipurpose

Fırat Damla ekibi işiniz için var.

ÖN KULUÇKA

Teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikri olan girişimci adaylarının fikirlerini katma değerli satılabilir ürün/hizmetlere dönüştürüp iş modellerini geliştirdikleri ve TÜBİTAK veya KOSGEB desteklerine yönlendirildikleri veya dönem sonunda öz sermaye ile şirketleştikleri aşamadır.


Ön Kuluçka Temel Eğitimleri ; çağrı esasına dayalı olarak çevrimiçi alınan başvuruların değerlendirildiği bu dönemde ticari potansiyeli ve teknik özgünlüğü olduğu düşünülen girişimci adayları ön kuluçka eğitim kampına davet edilirler.


Ön Kuluçka Dönemi; Eğitim kampını tamamlayan ekiplerin Girişim Merkezi içerisindeki panelde yapacakları sunum sonrasında inovasyon gücü yüksek, ölçeklenebilir, ticarileşme potansiyeldeki girişimci adayları daha spesifik eğitimler ve mentörlüklerle desteklenirler. Bu süreç sonunda kendi işlerini kurmaları için çeşitli fonlara ve hibe programlarına yönlendirilirler.

KULUÇKA

Ön kuluçka sürecini başarıyla tamamlayarak şirketleşen girişimler Fırat Damla Girişimcilik Merkezi Kuluçkasında yer alırlar. Kuluçkada şirketlerin sürdürülebilirliğine destek amacıyla ileri seviye eğitimler, kişisel liderlik, yönetim becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar ve mentörlükler devam eder. FAB FIRAT Prototipleme Atölyesi ile prototip geliştirme desteği verilir. Kuluçka döneminde belli TRL ( teknoloji hazırlık seviyesine) ulaşmış start-up’ların melek yatırım ağları, yatırım grupları ve iş geliştirecek şirketlerle görüşmeleri sağlanır. Fırat Damla Girişimcilik Merkezi bu süreçte ulusal / uluslararası yatırımcı network ile TTO vasıtasıyla temasta olacaktır.


Kuluçkamıza Teknoloji tabanlı inovatif iş fikriyle şirketleşen tüm akademisyen ve girişimciler başvurabilir.

İletişim ve Bilgi Teknolojileri
Sağlık ve İyi Yaşam
Veterinerlik konularında öncelik verilmek üzere Kuluçka Merkezine başvuru yapan tüm adaylar ön kuluçkadan geçme şartı aranmaksızın Fırat Damla Girişimcilik Merkezi tarafından değerlendirilmeye alınır.

HIZLANDIRICI

TRL seviyesini yükselten ve prototipini hazırlayan girişimcilerden seçilen adaylar Hızlandırıcı programına dahil edilerek fon bulma, yatırım alma, özel sektör ile işbirliği geliştirme olasılıkları arttırılacaktır. Fırat Damla Girişimcilik Merkezi ulusal melek yatırım ağları, belli konularda uzmanlaşmış TTO ve diğer hızlandırıcılarla yaptığı işbirlikleri ile yerel girişimleri uluslararası arenaya taşımayı hedeflemektedir.

DESTEKLEYEN KURUMLAR

logo images logo images logo images logo images

Yatırımcılarla gelecek vadeden girişimleri bir araya getiriyoruz

Teknolojik tabanlı yeni nesil işlere yatırım yaparak dikey veya yatayda büyümek isteyen şirketler/yatırımcılarla işini zirveye taşımak isteyen potansiyeli yüksek girişimcileri özel veya network faaliyetleri içinde buluşturuyoruz.

Birlikten İnovasyon Doğar

Yüksek motivasyona sahip öğrenci ve araştırmacılarla ortak çalışma yapmak isteyen şirketlerimizden gelen tüm faaliyet, proje ve işbirliği önerilerini değerlendiriyoruz.

Şirketinizin inovasyon ve Ar-Ge kültürünü Fırat Damla Girişimcilik Merkezinde Üniversite Sanayi işbirliği ile geliştirin!

Yatırım arayan veya patentini ticarileştirmek isteyen girişimlerin değerlendirilme süreci için Girişimcilik Merkezimize başvurup form doldurabilirsiniz.

Mevcut işinizi teknolojik yeniliklerle daha yaratıcı ve rekabetçi hale dönüştürmek için bölgenizdeki startup’larla işbirlikleri yapabilirsiniz. Teknoloji ve ticari potansiyeli bir araya getirecek işbirlikleri için arayın sizi detaylı bilgilendirelim.

multipurpose

Ücretsiz Destek

Inovasyon kültürünü şirketine taşımak, yeni ürünler geliştirmek ve Ar-Ge yatırımları ile büyümek isteyen KOBI’lerimiz Fırat Üniversitemizin ortak olduğu ve Girişimcilik Merkezimiz tarafından desteklenen COSME (COS-EEN-SGA4-2020-2021) programı çerçevesinde ücretsiz bilgi ve destek almak için bizi arayın.

₺200.000 HİBE SENİ BEKLİYOR

Fırat Damla
Girişimcilik Merkezi


Çaydaçıra Mah. Fırat Teknokent İnovasyon Binası Kat:3 Merkez ELAZIĞ